Från vänster: Charlotte Kristensson, Ilse Meertens, Östen Andersson, Christer Clausson, Vera Gustafsson, Kristian Weishag och Marita Graad.

Har du frågor om vår verksamhet kan du kontakta oss!

Ordförande 
Kristian Weishag   

kristian@musiccenter.se
0705-72 29 13

Konstnärlig ledare- Kontaktas för anmälan till grupp
Charlotte Kristensson

charlotte.kristensson63@gmail.com
070-300 23 53 

Sekreterare 
Vera Gustafsson

vera.gustafsson92@gmail.com
0707-57 76 27

Kassör 
Marita Graad-Jansson

marita.graad2@gmail.com
070-970 94 00

Ledamöter
Christer Clausson    

christer.clausson@nlt.se
0705-36 44 80

Ilse Meertens    
ilsejoeri@gmail.com
070-314 44 84

Östen Andersson      
osten.andersson.skara@gmail.com
0733-22 66 89 

Arbetsgrupp Fika/Godis vid föreställningarna
Titti Buller 

Arbetsgrupp för lokalen
Jessica Kumpula 

Arbetsgrupp för Kostym och dekor
Marie Ström 

Hemsidan
Nike Clausson 0725405335
Elsa Graad 0722256415