I styrelsen för 2016 är är Charlotte Kristensson ordförande, Kristian Weishag vice ordförande, Vera Gustafsson sekreterare och Marita Graad kassör . Ledamöter är Christer Clausson, Östen Andersson och Ilse van Leer. På årsmötet avgick Gabriel Skarbäck, Titti Buller, Jessica Kumpula, Malin Rydberg och Marie Ström.  

Den nya styrelsen är alltså betydligt mindre och ska arbeta framförallt med strategiska frågor och praktiska och löpande uppgifter ska ligga på arbetsgrupper. Ansvarig för fikagruppen är Titt Buller, för skötsel av lokalen Jessica Kumpula och för kostym och rekvisita Marie Ström. Gabriel Skarbäck är tills vidare fotsatt ansvarig för hemsidan, tillsammans med Vera Gustafsson.

På årsmötet bestämdes också att föreningen behöver en yrkesmässig revison. Motivet är den stora och komplicerade ekonomi med en omsättning på nästan 600 000 kronor och arvoden med social avgifter.

I slutet av mars hade styrelsen ett ledningsseminarium där rollfördelningen mellan Charlotte och Kristian ändrades. Kristian Wieshag utsågs då till ordförande och Charlotte till konstnärlig ledare. Syftet var att Charlotte skulle kunna fokusera på att skapa våra företällningar.