"Ett barn har rätt att bli taget på allvar- Ett barn har rätt att göra misstag- Ett barn har rätt att bli älskat- Ett barn har rätt till sin sorg" Det var budskapet i föreställningen som visades den  23 och 24 april på Västergötlands Museum.