Årets sommarföreställningar blev en succè! Ta gärna del av NLT;s och SkLT;s recensioner.

http://www.skaraborgslanstidning.se/article/mycket-skratt-pa-premiaren/

 

Nu tackar vi för den här sommaren och ser fram emot terminens ordinarie verksamhet.