Den 20e och 21a september 2014 anordnade Charlies Teater i samverkan med Skara Gille och Skara Pastorat en dramatiserad kyrkogårdsvandring på Gamla kyrkogården.

Under helgen kom sammanlagt över 200 personer och tittade och efter vandringen bjöd Skara Gille på fika i Båtsmanshuset.