Vår verksamhet hittar ni i "Charlieshuset" - Sörskogsvägen 8 i Skara. Här har vi all teaterverksamhet, kostymförråd, rekvisita, förråd mm.
Under somrarna håller vi till på den lilla bakgården vid Båtsmanshuset i Skara. Adress: Skolgatan 3. 


Under under rubrikerna "Styrelsen" eller "Våra Ledare" hittar du kontaktuppgifter och information om styrelsen och ledarna. 
 
Vårt bankgironummer är: 5410-8972