Preimär på Skara skolscen den 18 februari 2022. (Repetionsbilder)

På bild; Rasmus Kumpula, Alfred Unenge, Edvin Linderoth, Emanuel Blom

På bild; Rasmus Kumpula, Alfred Unenge, Edvin Linderoth, Emanuel Blom 

På bild från vänster; Edvin Linderoth, Emanuel Blom, Rasmus Kumpula, Alfred Unenge 

På bild från vänster; Emanuel Blom, Alfred Unenge 

På bild från vänster; Charlotte Kristensson, Rasmus Kumpula, Emanuel Blom, Edvin Linderoth, Alfred Unenge