Har du frågor om vår verksamhet kan du kontakta oss!

Ordförande 
Ola Wirtberg

0708-558823

ola.wirtberg@telia.com

Konstnärlig ledare- Kontaktas för anmälan till grupp
Charlotte Kristensson

charlotte.kristensson63@gmail.com
070-300 23 53 

Sekreterare 
John Samuelsson

samuelsson89@gmail.com
0701-441746

Kassör 
Marita Graad-Jansson

marita.graad2@gmail.com
070-970 94 00

Ledamöter
Christer Clausson    

christer.clausson@nlt.se
0705-36 44 80

Titti Buller
0705-143184

titti.buller@telia.com

Amanda Larsson
amalar92@icloud.com

0730-206521

 

Hemsidan

Nike Clausson