Har du frågor om vår verksamhet kan du kontakta oss!


Ordförande Ola Wirtberg

0708-558823

ola.wirtberg@telia.com

Vice ordföradne  Christer Clausson

0705 - 36 44 80 

christer.clausson@nlt.se

Sekreterare Vera Gustafsson

veragustafsson92@gmail.com

0707- 57 76 27

 

Konstnärlig ledare & ledamot Charlotte Kristensson

charlotte.kristensson63@gmail.com
070-300 23 53

Kassör Marita Graad - Jansson

marita.graad2@gmail.com
070-970 94 00

Ledamöter  Ellen Apelskog 

apelskogellen@gmail.com 

0703- 77 66 59 

 

  Titti Buller 

0705-143184

titti.buller@telia.com

  Marika Westberg

marika.westberg@hotmail.se

0725- 52 46 22 

  Mynta Almenfors  mg.almenfors@gmail.com

0737- 46 06 22 

  John Samuelsson

john.samuelsson89@gmail.com

0701-44 17 46

 

Johanna Ström

johanna_strom90@hotmail.com

0730-238 973

 

Rasmus Kumpula

rasmuskumpula1995@gmail.com

0721- 955 019