På nationaldagen belönades Charlies med ett stipendium ur Uno Bohmans minnesfond för den insats som föreningen för barn och ungdomar. 

Stipendiet delades ut i samband med nationaldagsfirandet vid Djäknescenen i Skara och reprsentanter från Charlies var ledaren Ellen Apelskog samt ordförande Ola Wirtberg.

Stor tack för detta uppmärksammande!